Team Deutsch

A. Einhorn, U. Esterl, E.-M. Jenkins, E. Körner, A. Kubicka i in.

Kurs języka niemieckiego dla gimnazjalistów zawierający m.in. liczne zadania i ćwiczenia przygotowujące do egzaminu z języka obcego po trzeciej klasie gimnazjum.

NOWOSĆ: W tomie 4 zmienione testy egzaminacyjne testy egzaminacyjne zgodne z nową formułą egzaminu.

Pobierz testy

Zapoznaj się również z artykułem informującym o egzaminie i wskazującym na zadania w całej serii Team Deutsch, które zgodne są z formatami egzaminacyjnymi

 

 


Kurs obejmuje wszystkie wymagane zakresy tematyczne  i ich aspekty. W każdej lekcji m. in. liczne zadania i ćwiczenia przygotowujące do egzaminu. Dla lepszej orientacji ucznia i nauczyciela wprowadzony został konsekwentnie w każdym z tomów system oznaczenia zadań przygotowujących do egzaminu, co pozwala uczniowi zapoznać się z technikami egzaminacyjnymi i przygotować od samego początku nauki do egzaminu językowego. W tomie 4 dwa przykładowe testy egzaminacyjne.

Testy diagnostyczne dla poszczególnych grup dostępne są pod tym linkiem.

 


Rozdział próbny
podręcznika Team Deutsch

Team Deutsch 2 - spis treści
 Team Deutsch 3 - spis treści
 Team Deutsch 4 - spis treści

NOWOSĆ: Zobacz również ćwiczenia online do kursu Team Deutsch


Kurs Team Deutsch jest zgodny z nową podstawą programową.

Numery dopuszczenia MEN - wydanie jednotomowe:
 •  Tom 1 – 69/1/2009
 •  Tom 2 – 69/2/2009
 •  Tom 3 – 69/7/2010
 •  Tom 4 - 69/10/2011
  
Numery dopuszczenia MEN - wydanie semestralne:
 •  Team Deutsch 1A: 69/3/2009
 •  Team Deutsch 1B: 69/4/2009
 •  Team Deutsch 2A: 69/5/2009
 •  Team Deutsch 2B: 69/6/2009
 •  Team Deutsch 3A: 69/8/2010
 •  Team Deutsch 3B: 69/9/2010
 •  Team Detusch 4: 69/10/2011

Możliwość rozpoczęcia pracy z kursem Team Deutsch:

 

  Kurs podstawowy  Kurs kontynuacyjny
Klasa I Tom 1 Tom 2
Klasa II Tom 2 Tom 3
Klasa III Tom 3 Tom 4

Ponadto dostępne wydanie semestralne (podręcznik z ćwiczeniami w jednym tomie) umożliwiające wykorzystanie kursu przy mniejszej liczbie godzin (1 lub 2 w tygodniu) oraz wprowadzenie podręcznika w grupach kontynuujących o mniejszym lub większym stopniu zaawansowania:

 

  Kurs podstawowy  Kurs kontynuacyjny - grupy mniej zaawansowane Kurs kontynuacyjny - grupy bardziej zaawansowane
Klasa I Tom 1A + 1B Tom 1B+2A Tom 2A+2B
Klasa II Tom 2A+ 2B Tom 2B+3A Tom 3A+3B
Klasa III Tom 3A + 3B Tom 3B+4 Tom 4

W skład kursu Team Deutsch wchodzą:
 • podręcznik + 2 CD audio
 • książka ćwiczeń z dołączonym CD-ROM-em
 • poradnik dla nauczyciela na płycie CD do całości kursu

Podręcznik
 • atrakcyjna tematyka związana z życiem młodzieży
 • w każdym rozdziale regularny trening czterech sprawności językowych, dodatkowo utrwalanych i sprawdzanych w części Fertigkeitstraining
 • każdy z rozdziałów zamyka strona Im Team z propozycjami projektów, gier lub utworów do realizacji w pracy w grupach
 • materiał leksykalny i gramatyczny usystematyzowany na każdej prawej stronie rozdziału w Baukasten
 • na końcu podręcznika dwa słowniczki niemiecko–polskie: tematyczny (obejmujący słownictwo do opanowania czynnego) i alfabetyczny.

Książka ćwiczeń
 • każdy rozdział zamknięty stronami Meine Grammatik i Mein Wortschatz, podsumowującymi poznane zagadnienia gramatyczne i słownictwo
 • regularne testy samooceny Meilensteine, motywujące dla ucznia dzięki połączeniu elementów testu z zabawą i współzawodnictwem
 • w dodatku do książki ćwiczeń zamieszczono zestawienie zagadnień gramatycznych z całego tomu.

Podręcznik dla nauczyciela na płycie CD
 • przykładowe scenariusze lekcji
 • testy po każdym rozdziale
 • transkrypcje wszystkich tekstów nagrań
 • klucze z rozwiązaniami do ćwiczeń z podręcznika i książki ćwiczeń
 • dodatkowe materiały do kopiowania

CD-ROM dołączony do książki ćwiczeń
 • atrakcyjny w formie i technikach trening słownictwa do tomu 1 i 2 umożliwiający uczniom utrwalenie słówek i zwrotów podczas indywidualnej pracy w domu

CD audio dołączone do podręcznika ucznia
 • 2 płyty CD zawierają wszystkie teksty odsłuchowe z podręcznika i książki ćwiczeń

Korzyści dla nauczyciela
 • czytelna struktura kursu ułatwia trafne planowanie zajęć
 • różnorodne ćwiczenia dają możliwość odpowiedniego doboru materiału wprowadzanego i utrwalanego zarówno na lekcji, jak i w domu
 • atrakcyjne elementy graficzne i ilustracje wspierają rozwój sprawności językowych
 • scenariusze lekcji i testy sprawdzające zawarte w podręczniku nauczyciela ułatwiają przygotowanie lekcji oraz ocenę postępów uczniów

Korzyści dla ucznia
 • aktualna tematyka oraz atrakcyjna szata graficzna zachęcają uczniów do nauki języka niemieckiego
 • równomierna progresja zapewnia stopniowe opanowanie wiedzy
 • młodzieżowy styl ilustracji, żywy język, autentyczne teksty pozwalają na poznanie realiów życia rówieśników niemieckich
 • podsumowanie słownictwa i gramatyki w formie Baukasten umożliwia systematyczną pracę oraz utrwalanie i powtórzenie materiału.
Team Deutsch w opinii nauczycieli:

„W swojej pracy dydaktycznej związanej z nauczaniem języka niemieckiego sprawdziłam wiele podręczników umożliwiających naukę tegoż języka (...) Z żadnym z nich nie udało mi się w pełni zrealizować zamierzonych celów. Powodów było wiele- od układu graficznego począwszy, a na treściach kończąc. Podręcznik Team Deutsch, który stał się w tym roku podstawą do nauki języka niemieckiego w klasie I gimnazjum (dwie godziny tygodniowo), jest z mojego punktu widzenia najlepszym z jakim się spotkałam.”
(Elżbieta Piekacz, Częstochowa)

„Podręcznik Team Deutsch jest ciekawie przygotowanym graficznie i metodycznie podręcznikiem. Uczniowie polubili go i bardzo chętnie z niego korzystają. Należy nadmienić, iż język niemiecki jest traktowany w wielu szkołach jak dodatkowy i nieobowiązkowy więc atrakcyjność podręcznika wpływa na chęć uczenia się języka niemieckiego.”
(Katarzyna Hinc, Koszalin)

„ (o wprowadzeniu zdecydowały) uporządkowana forma podręcznika, zapowiedź dotarcia do materiałów wspierających proces dydaktyczny, jakimi są rozkład materiału z elementami planu wynikowego, płyty CD-ROM z dodatkowymi zadaniami dla uczniów i bardzo dobrze skonstruowany podręcznik dla nauczyciela. Uważam, że kurs Team Deutsch w znacznym stopniu usprawnił pracę nauczyciela związaną z procesem dydaktycznym. Mam nadzieję, że drugi tom będzie równie ciekawy o ile nie ciekawszy.”
(Jowita Krawczyk, Olsztyn)

Programy do nowej podstawy programowej:

Programy do starej podstawy programowej:

Polecany program nauczania dla gimnazjum (kurs podstawowy).
Numer dopuszczenia: DKOS-5002-14/06. 

Polecany program nauczania dla gimnazjum (kurs kontynuacyjny).
Numer dopuszczenia: DKOS-5002-29/04


Zobacz również:

Rozkłady materiału do kursu Team Deutsch

Przedmiotowy system oceniania do kursu Team Deutsch 

Ścieżki edukacyjne do kursu Team Deutsch 

Testy dodatkowe - wersje B testów, oferowanych w podręczniku dla nauczyciela (dostępne po zalogowaniu)

 

Team Deutsch 3B
978-83-7608-215-8
Team Deutsch 3A
978-83-7608-766-5
Team Deutsch 2B
978-83-7429-128-6
Team Deutsch 2A
978-83-7608-764-1
Team Deutsch 1B
978-83-7429-138-5
Team Deutsch 1A
978-83-7608-762-7
Team Deutsch 4 - podręcznik dla nauczyciela
978-83-7429-136-1
Team Deutsch 4 - książka ćwiczeń
978-83-7429-131-6
Team Deutsch 4 - podręcznik ucznia
978-83-7608-768-9
Team Deutsch 3 - podręcznik dla nauczyciela
978-83-7429-116-3
Team Deutsch 3 - książka ćwiczeń ucznia
978-83-7429-111-8
Team Deutsch 3 - podręcznik
978-83-7608-765-8
Team Deutsch 2 - podręcznik dla nauczyciela
978-83-7429-101-9
Team Deutsch 2 - książka ćwiczeń z CD-ROM-em
978-83-7429-096-8
Team Deutsch 2 - podręcznik
978-83-7608-763-4
Team Deutsch 1 - podręcznik dla nauczyciela
978-83-7429-066-1
Team Deutsch 1 - ćwiczenia
978-83-7429-061-6
Team Deutsch 1 - podręcznik
978-83-7608-761-0
Subscribe to Team Deutsch