Direkt


Polecamy również:
 • Szkolny słownik Direkt niemiecko-polski, polsko-niemiecki
 • Repetytoria maturalne - Direkt
 • Direkt - gramatyka języka niemieckiego z ćwiczeniami
 • Opowiadania Direkt
 
 
 
 
 
Direkt - zakres podstawowy

 

 

Tom 1A
Zakres podstawowy  - numer dopuszczenia MEN: 50/06

Tom 1B
Zakres podstawowy  - numer dopuszczenia MEN: 50/06

Tom 2A
Zakres podstawowy  - numer dopuszczenia MEN: 3/07

Tom 2B
Zakres podstawowy - numer dopuszczenia MEN:  88/07

Tom 3A
Zakres podstawowy  - numer dopuszczenia MEN: 170/07

Tom 3B
Zakres podstawowy  - numer dopuszczenia MEN: 158/08

Uwaga! Tomy 2A oraz 2B są wspólne dla poziomu podstawowego i rozszerzonego

 

Zobacz również:
 Direkt 1B - spis treści
 Direkt 2A - spis treści
 Direkt 2B - spis treści
 Direkt 3A - spis treści
 Direkt 3B - spis treści
 

Lekcja próbna z podręcznika Direkt 1A

 

 
Kurs języka niemieckiego dla szkół średnich przeznaczony dla uczniów rozpoczynających i kontynuujących naukę przy 2 lub 3 godzinach tygodniowo. 

Podręcznik sprawdzony w praktyce, bardzo dobrze oceniany w trakcie dotychczasowej pracy zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli.

Direkt to kurs w wydaniu semestralnym – po dwa tomy na rok. Składa się z 6 tomów kursu podstawowego Podział ten umożliwia dostosowanie podręcznika do poziomu klasy i pracę z tym tytułem zarówno w grupach całkowicie początkujących, w grupach tzw. fałszywych początkujących oraz średnio zaawansowanych. Cały kurs realizuje wymagania na poziomach:  A1, A2 oraz B1 iprzygotowuje do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym .

Oparty na programie nauczania: kurs podstawowy – numer dopuszczenia MEN: DKOS-5002-20/06


DIREKT – kurs dla początkujacych

 

klasa 1 klasa 2 klasa 3
Direkt 1A Direkt 2A Direkt 3A
Direkt 1B Direkt 2B Direkt 3B

DIREKT – kurs kontynuacyjny – wariant dla grup o mniejszym stopniu zaawansowania językowego

klasa 1 klasa 2 klasa 3
Direkt 1B Direkt 2B Direkt 3B
Direkt 2A Direkt 3A

Jako materiał utrwalający i powtarzający można wykorzystać również:
„Repetytorium maturalne – Direkt - poziom podstawowy”.


DIREKT – kurs kontynuacyjny wariant dla grup o większym stopniu zaawansowania językowego

klasa 1 klasa 2 klasa 3
Direkt 2A Direkt 3A Repetytorium maturalne – Direkt.
Poziom podstawowy
Direkt 2B Direkt 3B


Podręcznik z ćwiczeniami i płytą CD

 • pełen katalog tematów maturalnych
 • trening maturalny od pierwszej lekcji
 • zadania w formacie maturalnym od pierwszego tomu
 • unikalne portfolio maturalne pozwala na planowanie i monitorowanie przygotowania do matury
 • płyta CD gratis do każdego podręcznika
 • atrakcyjna cena


Podręcznik dla nauczyciela

 • program nauczania
 • rozkład materiału z elementami planu wynikowego
 • scenariusze lekcji
 • testy sprawdzające po rozdziale i testy semestralne
 • transkrypcje nagrań
 • klucze do zadań z podręcznika i ćwiczeń


Korzyści dla nauczyciela

 • pełen przegląd zagadnień maturalnych zapewnia przygotowanie młodzieży do egzaminu
 • (ABI)Fertigkeitstraining - regularny trening sprawności językowych zachęca uczniów do komunikowania się w języku niemieckim
 • scenariusze lekcji oraz testy sprawdzające w podręczniku dla nauczyciela ułatwiają przygotowanie lekcji oraz sprawdzenie wiedzy uczniów
 • dołączone do podręcznika materiały audio na płycie CD umożliwiają sprawne rozwijanie wśród uczniów umiejętności rozumienia ze słuchu
 • przejrzysta struktura, równomierna progresja oraz nieprzeładowanie treściami pomagają w sprawnym planowaniu i przeprowadzaniu zajęć


Korzyści dla ucznia

 • aktualna tematyka odnosząca się do realiów życia młodzieży motywuje do nauki języka niemieckiego
 • strona wprowadzająca do każdego rozdziału zawierająca informacje o zakresie tematycznym i formach egzaminacyjnych oraz specjalnie oznaczone zadania przygotowujące do matury umożliwiają wcześniejsze zapoznanie się z wymogami i formą matury
 • zadania maturalne od pierwszej lekcji motywują uczniów do systematycznej pracy
 • Blitz-Grammatik – podsumowanie zagadnień gramatycznych danego rozdziału z komentarzem w języku polskim ułatwia zrozumienie i utrwalenie gramatyki
 • atrakcyjna szata graficzna – rysunki i zdjęcia inspirują do ćwiczenia wypowiedzi ustnej


Direkt w opinii nauczycieli:
 

          "Jestem bardzo zadowolona z wyboru tego podręcznika. Nie jest on przeładowany treściami, których przy dwóch godzinach tygodniowo nie zawsze jesteśmy w stanie zrealizować. Tematy, nawet te "trudne", które wywołują zwykle niechęć i przerażenie wśród uczniów, przedstawione są w bardzo przystępny sposób. Bardzo duża ilość słówek, ale jednocześnie wiele możliwości jego wykorzystania, zachęcają do nauki. I nareszcie pomoc dla nauczyciela: koniec z wymyślaniem przykładów maturalnych – podręcznik podaję do każdego tematu przykłady na maturę ustną i pisemną, które świetnie nadają się na powtórzenia i zadania domowe."
Dorota Dwojak, Jelenia Góra

Ogromnym walorem podręcznika jest realizacja wszystkich zakresów tematycznych zgodnych z katalogiem maturalnym. Uczeń przygotowuje się do matury już od pierwszej jednostki lekcyjnej, stopniowo poznając i utrwalając zadania sprawdzające rozumienie tekstu słuchanego i czytanego oraz zadania sprawdzające umiejętność pisania – krótkiego tekstu użytkowego (notatka, pocztówka, ogłoszenie, zaproszenie, ankieta, wiadomość) i dłuższego (list prywatny i formalny) oraz umiejętność mówienia. (...) Poszczególne typy zadań maturalnych uczeń poznaje w następującym porządku – od najprostszych do trudniejszych równolegle.

Joanna Dubicka, Bojanowo

Podręczniki Direkt są obecnie najlepszą i najciekawszą pozycją na rynku podręczników do nauki języka niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych (...)
Każdy z działów został bardzo dokładnie dopracowany, zarówno pod względem doboru materiału gramatycznego, jak i leksykalnego. Teksty są autentyczne, ciekawe, a ich stopień trudności nie zniechęca uczniów, natomiast sposób przekazu gramatyki umożliwia pracę zarówno z uczniami bardzo dobrymi, jak i z klasą słabszą. (...).
Mocną stroną podręczników Direkt jest ich przejrzystość, co bardzo ułatwia pracę na lekcji i w domu.

Sabina Stolorz-Pospiszyl, Anna Szymkowiak, Bielsko-Biała
         

 Poznaj opinię innych nauczycieli - Agnieszka Guziak, Świdnica
 Poznaj opinię innych nauczycieli - Alicja Taborek, Poznań

Zobacz też:


 

Podręcznik dla nauczyciela na płycie CD
Pliki *.pdf poradników metodycznych do wszystkich tomów kursu.
Płyta CD, ISBN: 978-83-7608-755-9
Ukaże się w sierpniu 2010 r.

Direkt - przykładowe scenariusze lekcji z tablicą interaktywną
Scenariusze lekcji oraz pliki pdf z podręcznika ucznia nagrane na płyce CD.
Publikacja pokazuje krok po kroku elementy lekcji z wykorzystaniem materiału graficznego w ramach pracy z tablicą interaktywną.

Direkt - przykładowe scenariusze lekcji z tablicą interaktywną
Płyta CD, ISBN: 978-83-7608-754-2
Ukaże się w sierpniu 2010 r.
 

Direkt 1A
podręcznik z ćwiczeniami i płytą CD, ISBN 978-83-7429-112-5

Direkt 1B
podręcznik z ćwiczeniami i płytą CD, ISBN 978-83-7429-127-9

Direkt 1A i 1B
podręcznik dla nauczyciela, ISBN 978-83-7429-117-0

Direkt 2A
podręcznik z ćwiczeniami i płytą CD, ISBN 978-83-7429-132-3

Direkt 2B
podręcznik z ćwiczeniami i płytą CD, ISBN 978-83-7429-114-9

Direkt 2A i 2B
podręcznik dla nauczyciela, ISBN 978-83-7429-124-8

Direkt 3A
podręcznik z ćwiczeniami i płytą CD, ISBN 978-83-7429-137-8

Direkt 3B
podręcznik z ćwiczeniami i płytą CD, ISBN , 978-83-7429-094-4

Direkt 3A i 3B
podręcznik dla nauczyciela, ISBN 978-83-7429-599-4

 
 
 

 
 
Direkt - zakres rozszerzony

 

 

 

Tom 2A
Zakres rozszerzony - numer dopuszczenia MEN: 126/07

Tom 2B
Zakres rozszerzony - numer dopuszczenia MEN:  88/07

Tom 3A hautnah
Zakres rozszerzony - numer dopuszczenia MEN: 6/09

Tom 3B hautnah
Zakres rozszerzony - numer dopuszczenia MEN: 51/09/S

Tom 4 hautnah
Zakres rozszerzony - zgłoszony w MEN do dopuszczenia
 

 

Kurs języka niemieckiego dla szkół średnich przeznaczony dla uczniów kontynuujących naukę przygotowujacych się do matury na poziomie rozszerzonym.
 

Podręcznik sprawdzony w praktyce, bardzo dobrze oceniany w trakcie dotychczasowej pracy zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli.

Uwaga! Tomy 2A oraz 2B są wspólne dla poziomu podstawowego i rozszerzonego

 

   

Rozdział przykładowy
-
Direkt 3A hautnah
Zobacz również:
 Direkt 3B hautnah - spis treści
 Direkt 4 hautnah - spis treści
   

 
Direkt to kurs w wydaniu semestralnym – po dwa tomy na rok. Składa się z 5 tomów opracowanych specjalnie dla grup na poziomie rozszerzonym – po 2 tomy na pierwszy i drugi rok nauki oraz tom łączony na ostatni rok nauki. Podział ten umożliwia dostosowanie podręcznika do poziomu klasy. Cały kurs realizuje wymagania na poziomach: B2 i przygotowuje do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.


DIREKT – kurs kontynuacyjny - poziom rozszerzony

 

klasa 1 klasa 2 klasa 3
Direkt 2A Direkt 3A hautnah Direkt 4 hautnah
Direkt 2B Direkt 3B hautnah

Jako materiał uzupełniajacy i rozszerzający wykorzystać można „Repetytorium maturalne – Direkt - poziom rozszerzony” stanowiące osobny komponent przygotowujący do matury.
Koncepcja „Repetytorium” umożliwia utrwalenie i powtórzenie materiału ze wszystkich zakresów tematycznych i aspektów w formacie zadań maturalnych.

Direkt – poziom rozszerzony to:

 • pełen katalog tematów maturalnych
 • trening maturalny od pierwszej lekcji
 • zadania w formacie matury rozszerzonej od pierwszego tomu
 • unikalne portfolio maturalne pozwala na planowanie i monitorowanie przygotowania do matury

Zobacz również:


Direkt 2A
podręcznik z ćwiczeniami i płytą CD, ISBN 978-83-7429-132-3

Direkt 2 B
podręcznik z ćwiczeniami i płytą CD, ISBN 978-83-7429-114-9

Direkt 2A i 2B
podręcznik dla nauczyciela, ISBN978-83-7429-124-8

Direkt 3A hautnah
podręcznik z ćwiczeniami i płytą CD, ISBN 978-83-7429-123-1

Direkt 3B hautnah
podręcznik z ćwiczeniami i płytą CD, ISBN 978-837608-216-5

Direkt 3A i 3B hautnah
podręcznik dla nauczyciela, ISBN 978-83-7608-217-2

Direkt 4 hautnah
podręcznik z ćwiczeniami i płytą CD, ISBN 978-83-7608-218-9

Direkt 4 hautnah
podręcznik dla nauczyciela, ISBN 978-83-7608-219-6

 

Direkt 2B
978-83-7429-114-9
Direkt 2A
978-83-7429-132-3
Direkt 1A i 1B
978-83-7429-117-0
Direkt 1B
978-83-7429-127-9
Direkt 1A
ISBN 978-83-7429-112
Subscribe to Direkt